Scena polityczna. Ta strona sprawi że w 10 minut zrozumiesz o co chodzi w polityce. Unikalny graficzny wykres sceny politycznej!
.: scena polityczna :. czyli
diagram Davida Nolana
po polsku
Liberalizm gospodarczy,
kapitalizm, leseferyzm, neoliberalizm.

Spontaniczna alokacja zasobów, wolność gospodarcza,
niskie podatki, własność prywatna

Wg terminologii Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Wolność"

Jeśli nie widzisz całej tabeli
wciśnij F11 na klawiaturze.
Ponów aby powrócić.
obóz liberalno-demokratyczny,
liberałowie, reformatorzy,
demokraci, libertarianie

Unia Europejska: ALDE
USA: Demokraci, Libertarianie
(PoliticalCompass: Libertarian Right)
obóz liberalno-konserwatywny ("czarni")
tradycyjna prawica, konserwatyści,
chrześcijańscy demokraci (ChD), monarchiści

Unia Europejska: EPL-ED
USA: Republikanie
(PoliticalCompass: Authoritarian Right)
Demokratyczna wspólnota
libertariańska.

Równość światopoglądów.
Rozdział Kościoła i Państwa.
Równość płci, ras, orientacji seksualnych.
Tolerancja. Wolność słowa i zgromadzeń.
Liberalizm
obyczajowo-światopoglądowy.
Anarchizm.

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Braterstwo"
Tu powinien być obrazek SVG. Hierarchiczna wspólnota
autorytarna.

Dominacja światopoglądu religijnego
lub kultu jednostki.
Kościół/kult ingerujące w Państwo.
Klerykalizm, patriarchat, rasizm, antysemityzm,
homofobia, totalitaryzm.
Ograniczone wolności obywatelskie.
Konserwatyzm
obyczajowo-światopoglądowy.
Faszyzm.

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Autorytaryzm"
obóz socjaldemokratyczny ("czerwoni", "zieloni")
tradycyjna lewica, socjaldemokraci

Unia Europejska: PES, EUL/NGL
USA: Demokraci (zwani w tym obozie "liberałami")
(PoliticalCompass: Libertarian Left)
obóz narodowy ("brunatni","czarni")
ludowcy, endecy, narodowi socjaliści, neofaszyści
narodowi katolicy, komuniści totalitarni

Unia Europejska: UEN
USA: komunitarianie, faszyści
(PoliticalCompass: Authoritarian Left)
  Socjalizm, komunizm, państwo opiekuńcze,
"państwo dobrobytu", etatyzm.

Centralna alokacja zasobów, ograniczona wolność gospodarcza,
biurokracja, regulacje, wysokie podatki, własność państwowa

Wg terminologii Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Równość"
 
Podział i klasyfikacja

Wbrew pokutującemu poglądowi dzisiejsza scena polityczna nie jest podzielona na 2 części, lewicę i prawicę, lecz na 4 główne obozy polityczne, różniące się wyborem pożądanego modelu cywilizacyjnego oraz metodami na jego osiągnięcie.

A górze niniejszej strony znajduje się kwadratowy diagram podzielony dwoma osiami na cztery obozy polityczne:
 • pozioma wyznacza dwa bieguny systemu obyczajowo-światopoglądowego lub też modelu cywilizacyjnego (wg Wielkiej Rewolucji Francuskiej jest to model Wspólnoty):
  • po lewej stronie poziomej osi jest liberalizm obyczajowo-światopoglądowy czyli demokratyczna wspólnota libertariańska (wg Wielkiej Rewolucji Francuskiej: Braterstwo)
  • po prawej stronie poziomej osi jest konserwatyzm obyczajowo-światopoglądowy czyli hierarchiczna wspólnota autorytarna (wg Wielkiej Rewolucji Francuskiej: Autorytaryzm)

 • pionowa wyznacza dwa bieguny systemu ekonomicznego czyli modelu alokacji zasobów służącego do budowy lub utrzymania wybranego wcześniej modelu cywilizacyjnego:
  • na górze pionowej osi jest liberalizm gospodarczy, kapitalizm, leseferyzm, czyli Spontaniczna Alokacja Zasobów (wg Wielkiej Rewolucji Francuskiej: Wolność)
  • na dole pionowej osi jest socjalizm, państwo opiekuńcze lub też "państwo dobrobytu" czyli Centralna Alokacja Zasobów (wg Wielkiej Rewolucji Francuskiej: Równość)
Rys historyczny

Współczesny kształt sceny politycznej Europy ukształtowały w największym stopniu trzy wielkie wydarzenia w dziejach naszego kontynentu:
 1. Ujawnienie tzw. 'Donacji Konstantyna', dokumentu sfałszowanego w VIIIw. przez Kościół Rzymski. Pismo to, napisane rzekomo przez cesarza Konstantyna Wielkiego 400 lat wcześniej, uznawało chrześciaństwo za religię panującą w Cesarstwie Rzymskim a papieżom przyznawała zwierzchnictwo nad cesarzami, królami i nad całym znanym światem. Dokument ten, mimo braku prawomocności na zawsze zmienił oblicze całej Europy (Autorytaryzm). Od samego jego ujawnienia był kwestionowany ale przyjmuje się że kościelne fałszerstwo zostało ostatecznie udowodnione w XVw.
 2. Okres Oświecenia i jego zwieńczenie w postaci Wielkiej Rewolucji Francuskiej (hasła: Wolność, Równość, Braterstwo) stwarzający nowy system wartości w skostniałym i przestarzałym systemie chrześciańskiego feudalizmu.
 3. Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa - w założeniach mająca uwypuklić Równość, w praktyce skutkująca totalitaryzmem komunistycznym oraz stuletnią epoką socjalizmu trwającą do dziś.Analogiczne mapy sceny politycznej z innych serwisów o podobnej tematyce,
wszystkie w 100% zgodne z powyższym wykresem


Mapa sceny politycznej na moral-politics.com
(obrócona przez mnie względem osi poziomej)

Mapa sceny politycznej na politicalcompass.org
(obrócona względem obu osi,
nazwy i sens - zachowane)
Mapa sceny politycznej na theadvocates.org / self-gov.org
(obrócona przez mnie o 45 stopni w lewo)
układ trzech sił na scenie politycznej:

Linki do podobnych stron:

Zestawił:
- wszelkie uwagi mile widziane.